જે શહેર માંથી કોરોના વાયરસ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયેલ છે, હવે ત્યાં ખુલવા જઈ રહી છે શાળા-કોલેજ

164

જ્યાં આખી દુનિયામાં ધૂમ મચાવનાર કોરોના વાયરસની શરૂઆત થઈ, હવે ફરી એકવાર શાળા ખોલવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ ચીનના વુહાન શહેરની જ્યાંથી કોરોના વાયરસ ફેલાવા લાગ્યો.

સ્કૂલ કોલેજ શરૂ થવા અંગે સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વુહાન તેની બધી શાળાઓ અને બાલમંદિર ફરીથી ખોલશે. સ્થાનિક સ વાયરસ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયેલરકારે શુક્રવારે આની જાહેરાત કરી હતી. વુહાનની 2,842 શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ લગભગ 1.4 મિલિયન વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમના દરવાજા ખોલશે. વુહાન યુનિવર્સિટી સોમવારે ફરી ખોલવામાં આવી.

અધિકારીઓ વતી કહેવામાં આવ્યું છે કે કટોકટીની યોજનાઓ લર્નિંગ લાઇન શિક્ષણ પર પાછા ફરવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે જેથી જોખમનું સ્તર બદલાઈ શકે. વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં અને બહાર માસ્ક પહેરવાની અને શક્ય હોય તો જાહેર પરિવહન ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.શાળાઓને રોગ નિયંત્રણ ઉપકરણોનો સંગ્રહ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને નવી ચેપ અટકાવવા માટે તૈયારી કરવામાં મદદ માટે કસરતો અને તાલીમ સત્રો યોજવા. તેમને બિનજરૂરી સામુહિક મેળાવડા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની સલાહ આપવામાં આવી છે અને આરોગ્ય અધિકારીઓને દૈનિક અહેવાલો રજૂ કરવા જણાવ્યું છે.