ગુજરાત માં આરોગ્ય માટે ડોક્ટર અને બેડ ની અછત ના કારણે દર્દી પીડાય છે : CAG રિપોર્ટ

સરકારી હોસ્પિટલોમાં સ્તરો, ડોકટરોની અછત અને ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓનું વિતરણ એ ગુજરાતમાં જાહેર આરોગ્ય સંભાળની સિસ્ટમની મોટી સમસ્યા છે. કંટ્રોલર અને ડિટર જનરલ (સીએજી) ના અહેવાલમાં આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત વિધાનસભામાં રજુ કરાયેલા કેગના અહેવાલ મુજબ રાજ્યની 34 જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં નિષ્ણાંત ડોકટરોની 29 થી 77 ટકા જગ્યાઓ ખાલી છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિ સુરેન્દ્રનગર, ગોધરા, પેટલાદ અને વડોદરા છે, જ્યાં નિષ્ણાંત ડોકટરોની of૦ ટકાથી વધુ જગ્યાઓ ખાલી છે.

અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, આ જ રીતે તબીબી અધિકારીઓના કેડરના થી 69 ટકા, સ્ટાફ નર્સના સાતથી ૨ ટકા અને પેરા મેડિકલ અને અન્ય કર્મચારીઓની to૧ થી 89 89 ટકા જગ્યાઓ ખાલી છે, ”અહેવાલમાં જણાવાયું છે. કેગે જણાવ્યું હતું કે માર્ચ 2015 સુધીમાં જિલ્લા હોસ્પિટલોમાં વિવિધ કેડરમાં 898 ખાલી જગ્યાઓ હતી. તેમાં 214 નિષ્ણાંત ડોકટરોની પોસ્ટ્સ શામેલ છે. આટલા મોટા પાયે ખાલી રહેલી જગ્યા ચિંતાજનક છે.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*