કોરોના મહામારી સામે ઝઝૂમી રહેલી જનતાને સરકાર દ્વારા એક મોટો ઝટકો, જાણો વિગતે

352

આગામી સમયમાં નવા વાહનની નોંધણી માટેના નિયમો કડક હોઈ શકે છે. ખરેખર, કેન્દ્ર સરકાર વાહનની માલિકી માટે જરૂરી “ફોર્મ 20” માં સુધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર સરકારે ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન જારી કર્યું છે. આ સૂચના દ્વારા ફોર્મ “20” માં સુધારો કરવા સૂચનો માંગવામાં આવ્યા છે.માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, “મંત્રાલયના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે લોકો કારની નોંધણીમાં માલિકીની યોગ્ય નોંધણી કરતા નથી.”નિવેદનમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે માલિકીના પ્રકારને સ્પષ્ટ રીતે સૂચવવા માટે ફોર્મ “20”માં સુધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એક સ્વાતંત્ર્ય સંસ્થાઓ, કેન્દ્ર સરકાર, સર્વોચ્ચ ટ્રસ્ટ, ડ્રાઇવિંગ તાલીમ શાળાઓ, પીડબ્લ્યુડી, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સ્થાનિક અધિકારીઓ, એકથી વધુ માલિક, પોલીસ વિભાગ વગેરે જેવા વિગતવાર માલિકીના પ્રકારોને સ્પષ્ટ કરવા માટે એક સુધારણા સૂચવવામાં આવી છે.

સુધારાદ્વારા, ખાતરી કરવામાં આવશે કે મોટર વાહનોની ખરીદી / માલિકી / કામગીરી માટે સરકારની વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ વિકલાંગોને જીએસટી અને અન્ય છૂટછાટોનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે.