શરીર બન્યું ચુંબક - Gujjurockz
Home Tags શરીર બન્યું ચુંબક

Tag: શરીર બન્યું ચુંબક

કોરોના રસી લગાવ્યા પછી શરીર બન્યું ચુંબક, ચોંટી રહા છે સિક્કા...

એક દાવો સોશિયલ મીડિયા પર એકદમ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ચમચી, સિક્કા અને અન્ય ધાતુઓ કોરોના રસી લીધા પછી વ્યક્તિના શરીરને વળગી રહે...

લેખકોના લેખ

અન્ય