મમતા દિવસ | Gujjurockz
Home Tags મમતા દિવસ

Tag: મમતા દિવસ

ગુજરાતમાં આજે પણ રસીકરણ કેન્દ્રો બંધ, જાણો શા માટે?

કોરોના થી બચવા માટે રસી લેવી જરૂરી છે ત્યારે ગુજરાતમાં રસીકરણ ને લઈને આવ્યા મહત્વના સમાચાર. ગુજરાત રાજ્યમાં આજે પણ રસીકરણ કેન્દ્ર રહેશે બંધ....

લેખકોના લેખ

અન્ય