બે મિત્રો | Gujjurockz
Home Tags બે મિત્રો

Tag: બે મિત્રો

સુરતમાં સચિન-તલંગપુરમાં તળાવમાં ન્હાવા ગયેલા બે મિત્રોમાંથી એક મિત્રનું પાણીમાં ડૂબવાથી...

સુરત(સચિન-તલંગપુર): સુરતમાં(Surat) ન્હાવા ગયેલા બે મિત્રોમાંથી એક મિત્રનું પાણીમાં ડૂબવાના કારણે મૃત્યુ, મળતી માહિતી અનુસાર સુરતના સચિન-તલંગપુર(Sachin-Talangpur) મહાદેવના મંદીરની સામે બે મિત્રો તળાવમાં ન્હાવા...

લેખકોના લેખ

અન્ય