કોરોના રસી - Gujjurockz
Home Tags કોરોના રસી

Tag: કોરોના રસી

કોરોના રસી લગાવ્યા પછી શરીર બન્યું ચુંબક, ચોંટી રહા છે સિક્કા...

એક દાવો સોશિયલ મીડિયા પર એકદમ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ચમચી, સિક્કા અને અન્ય ધાતુઓ કોરોના રસી લીધા પછી વ્યક્તિના શરીરને વળગી રહે...

લેખકોના લેખ

અન્ય